Personlig service
över alla gränser

Meny

Vi tänker plantera 7 000 träd i östra Afrika. Häng med på resan.

Tillsammans kan du och jag göra något viktigt för ett hållbart klimat. Till exempel att plantera tusentals träd. Det är vad Infranordic gör genom att stödja Vi-skogens arbete med trädplantering i Kenya, Uganda och Tanzania. Vi kallar projektet I.N. Green trädplantering.

För oss är engagemanget i Vi-skogen viktigt. Ett konkret sätt att kompensera för våra koldioxidutsläpp. Det är också positivt att bidra till förbättrade levnadsvillkor för människor. Samtidigt som miljön och den biologiska mångfalden stärks.

Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd förbättrar livsmiljön för fåglar och insekter. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. Två träd för varje sändning. Ett steg mot en grönare värld.

Nu vill vi ha din hjälp att öka takten och ta nästa steg så att ännu fler träd kan planteras. Hoppas att du och ditt företag vill följa med på resan!

I.N. Green trädplantering

Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd förbättrar livsmiljön för fåglar och insekter. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. Det vi gör tillsammans gör skillnad!

Antal planterade träd
2023: 1 979 träd
2022: 766 träd
2021: 1 975 träd träd

Två träd för varje sändning.
Ett steg mot en grönare värld.

Som ett första steg planterade Infranordic 500 träd 2021. Nu vill vi ha din hjälp att öka takten och ta nästa steg så att ännu fler träd kan planteras. Hoppas att du och ditt företag vill följa med på resan!

I.N. Green trädplantering – ett enkelt och tydligt upplägg.

På varje sjö-, flyg- eller tågsändning som ditt företag väljer att skicka med Infranordic så tillkommer en kostnad om 25 kronor. Kostnaden specificeras på er faktura som I.N. Green trädplanteringsprojekt. Dessutom bidrar Infranordic med exakt samma belopp.
25 kr + 25 kr = 2 träd. Pengar som oavkortat går till Vi-skogen.

 

 

Vill du veta mer, kontakta oss gärna!

Rebecca Brobäck
031 – 333 27 86, Rebecca.Broback@infranordic.se

Stina Gabrielsson
031 – 333 20 87, Stina.Gabrielsson@infranordic.se

 

Detta är Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1983 har stöttat över 2,5 miljoner människor till ett bättre liv. Vi-skogen arbetar med trädplantering i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogning.

 

 

Vi-skogen utbildar i hållbart jordbruk, jämställdhet, och företagande. Trädplanteringen gör att böndernas grödor växer bättre, det ger skugga, binder fukt och näringsrikt kväve i marken och ger biologiskt mångfald.

Insatserna ger kvinnor och män som lever i fattigdom möjlighet att bättre klara av klimatkrisens effekter. Deras levnadsvillkor förbättras, och detta bidrar samtidigt till att klimatet förbättras.