Kundsupport

Den som äger godset bör ha en transportförsäkring

Utförs transporten av en transportör så har transportören ett begränsat ansvar för godset under transporten. Enligt nationella och internationella regelverk så kan du få en begränsad ersättning för ditt skadade eller försvunna gods baserat på dess vikt. Oftast räcker detta belopp inte för att täcka värdet av ditt gods fullt ut.

Du bör därför teckna en transportförsäkring för ditt gods så att godset blir ersatt till sitt fulla värde vid en skada.

Nordiska Speditörsförbundets allmänna bestämmelser
NSAB (pdf) >

Vem som ”står risken” för godset under en transport av handelsvaror regleras av Incoterms 2020 och skall framgå i det avtal som upprättats mellan köpare och säljare (köpeavtalet).

Leveransklausulen i köpeavtalet avgör om köparen eller säljaren står risken under transporten och vem som skall försäkra godset.

Vill ni försäkra ert gods prata med din handläggare hos oss.

GDPR – Introduktion
GDPR står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddslag som gäller inom EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Med anledning av detta vill vi informera om vilka personuppgifter rörande dig som vi behandlar.

Privatkunder och kontaktpersoner
Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som privatkund eller kontaktperson hos våra befintliga, tidigare eller potentiella leverantörer eller kunder ska känna dig trygg med att Infranordic Shipping & Forwarding AB som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Öppna pdf: Integritetspolicy-for-privatkunder-och-kontaktpersoner

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00