Verksamhetspolicy

Infranordic har en övergripande målsättning att erbjuda sina kunder effektiva transportlösningar med hänsyn både till miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet.
 
Genom att föreslå nya transportlösningar för våra kunder, strävar vi efter att minska miljöpåverkan, höja kvaliteten, förbättra arbetsmiljön och förebygga risker från de tjänster vi erbjuder.
 
Vi fokuserar vårt arbete inom fem områden med avseende på våra fyra kärnvärden
(miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet). Dessa är:
 
·       Transporttjänster – Åkerier, rederier, flygbolag, speditörer
·       Lagring - Terminalverksamhet
·       Logistik – Systemutveckling för effektivare transportlösningar
·       Tull
·       Konsultationer
 
Vi jobbar med ständiga förbättringar och förebyggande arbete för att undvika negativa effekter från samtliga områden.
 
Vi följer de lagar och andra krav som ställs på oss.
 
Vi har en dialog med våra kunder och med andra intressenter för att visa på de förbättringar som vi uppnår och för att ta emot synpunkter som kan leda till framsteg i det fortsatta samarbetet.
 
Vi utbildar vår personal för att driva verksamheten framåt och stärka engagemanget och medvetenheten inom företagets olika delar.
 
Arbetet inom våra kärnvärden är strategiskt viktigt och en förutsättning för vår långsiktiga konkurrenskraft.
 
Göteborg i februari 2024
 
_____________________________
Henrik Carlsson, VD
Infranordic Shipping and Forwarding AB

 

 

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00