Flygfrakt till alla destinationer och för alla dimensioner

Infranordic har stor erfarenhet av flygtransporter för import och export till alla destinationer världen över. Oavsett vilka dimensioner ditt gods har hittar vi genom vårt stora nätverk rätt lösning för din frakt. 

Med oss får du ett effektivt, säkert och bekvämt grepp om allt som rör din flygtransport. Vi hjälper dig att på effektivaste sätt med alla typer av gods. Både export och import från EU-land och tredjeland.

Inom farligt gods så har vi gedigen kunskap och utbildning,  IATA-DGR utbildning kategori 7.3, samt alla på avdelningen har ADR utbildning. Vi hanterar även DGR – Radioactive + litium batterier steg 1 och 2.

Vårt sätt att jobba betyder snabbare och smidigare flöde i hela proceduren med Tullverket samt andra berörda myndigheter. Vi har dessutom lång erfarenhet av komplext gods som kräver extra omsorg  och specialkompetens.

Vi kan också erbjuda en rad kringtjänster. Bland annat lokaltransporter, transporter inom EU, momsredovisning, sortering av styckegods och neutralisering av godsmärkning.

Överdimensionerat gods eller olika typer av projektlaster kan ni läsa mer om under projektlast.

Flyg är såklart bästa alternativet när man har brådskande gods, maila eller ring vår flygavdelning så hjälper vi dig med ditt expressgods.

Vi har även erfarenhet med logistik inom Ship Spares vi tillhandahåller leveranser till sjöfart och offshoreindustrin. Sea/Air som även benämns som Multimodala transporter kan bestå av sjö, flyg, järnväg och biltransport. Godset transporteras då med minst två olika transportsätt, där kan vi som er leverantör ansvara för helheten i denna typ av upplägg. Detta alternativ är mest intressant om man vill ha en lösning som är snabbare än sjöfrakt, och mer förmånligt än flygfrakt. Här är vårt mål att hitta en så hållbar och kostnadseffektiv transport som möjligt.

Temperaturkänsligt gods hanterar vi det kan vara livsmedel i alla dess former, som måste hålla en viss temperatur under hela transporten. Även mediciner med standarkod GDP (Good Distribution Practice) där man säkerställer att kvaliteten på läkemedel upprätthålls i hela distributionsnätet. Så att inte läkemedlets egenskaper förändras.

Sea/Air som även benämns som Multimodala transporter kan bestå av sjö, flyg, järnväg och biltransport. Godset transporteras då med minst två olika transportsätt, där kan vi som er leverantör ansvara för helheten i denna typ av upplägg. Detta alternativ är mest intressant om man vill ha en lösning som är snabbare än sjöfrakt, och mer förmånligt än flygfrakt. Här är vårt mål att hitta en så hållbar och kostnadseffektiv transport som möjligt.

Farligt gods på flyg

Det finns ämnen och produkter som kan innebära risker för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö när de transporteras eller används. Dessa ingår i begreppet farligt gods. Ett ämne eller en produkt som i sig är ofarlig kan innebära fara vid en transport beroende på hur produkten transporteras, och om den transporteras tillsammans med andra produkter.

Yttre omständigheter har stor påverkan på godset. Vid transport av farligt gods med flyg så tar man hänsyn till att godset utsätts för stora påfrestningar med växlingar i både temperatur och lufttryck.

Infranordic har stor kunskap om farligt gods, vi har idag tre personer på vår flygavdelning som är fullt certifierade inom IATA-DGR. Vi är certifierade för allt farligt gods, samt även radioaktivt gods och litiumbatterier steg 1 och 2.

Vi har ett nära samarbete med våra kunder, och ser över så vi har rätt dokument vid varje specifik sändning.

Välkommen med din bokningar av farligt gods!

 

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00