Sedan start har vi planterat 7 000 träd i östra Afrika
Häng med på resan

Tillsammans kan du och jag göra något viktigt för ett hållbart klimat. Till exempel att plantera tusentals träd. Det är vad Infranordic gör genom att stödja Vi-skogens arbete med trädplantering i Kenya, Uganda och Tanzania. Vi kallar projektet I.N. Green trädplantering.

För oss är engagemanget i Vi-skogen viktigt. Ett konkret sätt att kompensera för våra koldioxidutsläpp. Det är också positivt att bidra till förbättrade levnadsvillkor för människor. Samtidigt som miljön och den biologiska mångfalden stärks.

Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd förbättrar livsmiljön för fåglar och insekter. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. Två träd för varje sändning. Ett steg mot en grönare värld.

Nu vill vi ha din hjälp att öka takten och ta nästa steg så att ännu fler träd kan planteras. Hoppas att du och ditt företag vill följa med på resan!

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00