Tullhantering med kontroll och överblick

Som kund hos oss kan du vara säker på att tullfrågor är en integrerad del av de frakt- och logistiktjänster vi erbjuder. Du har alltid lätt att nå din egen specialist i teamet med dina frågor. Basen i tullteamets arbete är tulldeklarationer i handel med länder utanför EU.

Vi är vana vid, och hanterar dagligen, alla de frågeställningar som dyker upp i samband med tullfrågor kopplade till import och export. Det kan handla om import- och exportdeklarationer, transitering, tullager, veterinärgods, Intrastat, AEO, kvoter, licenser och passiv- eller aktiv förädling.

Med gedigen erfarenhet av tullfrågor tillför vi specialistkunskap. Till ditt förfogande har du alltid samma team som arbetar med dina uppdrag. En tätt sammansvetsad grupp som kan dina behov och önskemål. Hos oss vet du alltid vem du talar med. En specialist som kan tull.

Import

Några exempel på typer av deklarationer och förfaranden:

Transitering: Transitera gods innebär att man flyttar gods inom eller genom ett eller flera länder utan att betala importavgifter. Transitering används tex om godset inte ska införtullas vid ankomsten, eller vid gränspassagen.

Godkänd mottagare: Vi kan agera som ert ombud och hjälpa er att avsluta transiteringar som kommer till ert lager.

Standardtulldeklaration (IMDS och IMDP): Godset anmäls till förtullning vid importtillfället och tull och ev. andra skatter betalas. Införselmoms redovisas direkt till Skatteverket för företag som är momsregistrerade i Sverige. För privatpersoner och företag som inte är momsregistrerade i Sverige hanteras importmomsen på samma sätt som tull. Importdeklaration kan göras direkt vid gränsen eller från tullager eller tillfälligt lager.

Förenklad deklaration vid import (HNU och HNK): Vid importtillfället anmäls godset till förtullning, men inga avgifter betalas förrän den kompletterande importdeklarationen lämnas in.

Kompletterande deklaration (TNU): Efter att man gjort ett förenklat förfarande av importdeklaration ska en kompletterande deklaration lämnas till Tullverket och avgifter betalas. Införselmomsen hanteras på samma sätt som vid standarddeklaration.

Tillfällig införsel: När man gör en tillfällig införsel innebär det att man tillfälligt importerar godset för att senare återexportera det i oförändrat skick. Importören får visserligen deponera tull (och ev moms) när ansökan görs direkt i importdekarationen, men får helt, eller delvis tillbaka det när återexporten har redovisats till Tullverket. Tillfällig införsel används tex. vid utställningar eller för yrkesutrustning.

Aktiv förädling: Skall varorna bearbetas och därefter exporteras som en förädlad produkt, så kan man använda sig av förfarandet aktiv förädling. Det innebär att importören kan slippa betala importavgifter vid importtillfället, eller att tullbeloppet återbetalas vid återexport till land utanför EU.

Betalningsanstånd (kredit hos Tullverket): Har importören ingen egen kredit hos Tullverket kan Infranordics kredit som ombud användas. Vi agerar då som betalningsförmedlare gentemot Tullverket och importören betalar avgifterna till oss istället. Införselmomsen hanteras enligt normal förfarande ovan.

Export

Transitering: Vi utför alla typer av transiteringar, både på normalt gods och känsligt gods. Transitera gods innebär att man flyttar gods inom eller genom ett eller flera länder utan att betala importavgifter. Transitering används tex om godset skall exporteras från tullager eller tillfälligt lager, utan att importavgifter betalas i EU, eller om man vill förtulla godset på annan plats vid gräns.

Exportdeklaration: Exportdeklaration görs när EU gods skall skickas från EU till tredje land och för gods som återexporteras (tex efter upplägg på tullager, aktiv förädling eller tillfällig införsel)
Temporär export: Om man skall ställa ut på en mässa eller utföra arbete i annat land och behöver ta med yrkesutrustning gör man en temporär export vilket innebär att man anmäler gods till export och återimporterar det i oförändrat skick.

Passiv förädling: EU gods skickas från EU till tredje land och därefter ska det återimporteras efter att ha bearbetats.  När godset återimporteras, så betalar man tull endast på bearbetningskostnaden. En vanlig anledning att använda förfarandet är när en vara behöver skickas utanför EU för reparation.

Övrigt: Intrastat: Vi kan hjälpa till med intrastatredovisning om ert företag skall redovisa detta till SCB (Statistiska centralbyrån).

 

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00