Affärslösningar och konsultationer för ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet

Behöver ni en nulägesanalys för att hitta förbättringsområden som ökar lönsamheten och effektiviteten? Önskar ni en utredning eller företagsanpassad utbildning inom tullförfaranden eller incoterms? Vill ni få hjälp med att ta fram en optimal helhetslösning för er logistik?
Vi erbjuder oberoende konsultationer inom logistik/transport, tull och projektledning.

Infranordic har gedigen kompetens och erfarenhet inom Supply Chain Management, logistikutvecklingsprojekt, tullutredningar, IT-lösningar och implementeringar. Vi tillför de resurser som behövs och gör ett grundligt arbete med nulägesanalys, lösningsdesign och implementering. Allt arbete genomförs enligt en standardiserad projektmodell för bästa resultat.

Vi kan göra en total översyn och helhetsupplägg för transporter, eller endast titta på en utvald del eller utmaning. Vår lösning baserar sig alltid på era individuella krav och förutsättningar.

Vår styrka är kundfokus och flexibilitet, och vår oberoende ställning på marknaden gör att vi kan basera en lösning på optimala leverantörer för just ditt behov.

Vi kan hjälpa er med följande förbättringsområden

  • Optimerade flöden
  • Ökad kontroll samt visibilitet
  • Minskade kostnader
  • Minskad administration
  • Ökad ledtidsprecision
  • Smidig implementering av nya flöden/lösningar

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00