I.N. Green trädplantering

Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd förbättrar livsmiljön för fåglar och insekter. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. Det vi gör tillsammans gör skillnad!

2021 planterade vi 1975 träd, 2022 776 träd och 2023 ökade vi talet och planterade 1979 träd. Och resan fortsätter även 2024. 

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00