Sjöfrakt med partners världen över

Vi har ett långt och nära samarbete med partners världen över. Våra samarbetspartners har alltid nära kontakt med våra kunders leverantörer. Det gör att vi på bästa sätt kan transportera gods oavsett destination.

Infranordic erbjuder transport av hela containers men även samlastning av lösgods för både import och export.

Vårt helhetskoncept för export och import täcker in hela vägen Dörr -Dörr leveranser FCL/LCL: Inrikes transport i Sverige, terminalhantering, godsövervakning, huvudfrakt, inrikes transport i mottagarlandet, tullhantering, exportanmälan, importanmälan, exportdokumentation, transportuppföljning, exakta leveransbesked med mera. Du kan anlita oss för samtliga delar, eller enbart vissa delar.

Cross Trade en skräddarsydd lösning med full kontroll över transportkedjan. Cross Trade möjliggör handel mellan två parter i olika länder utan att godset behöver passera genom den nationell svenska hemmamarknaden. Det fraktbetalande företaget finns i Sverige, men godset levereras direkt till ett annat mottagarland. 

Sea/Air som även benämns som Multimodala transporter kan bestå av sjö, flyg, järnväg och biltransport. Godset transporteras då med minst två olika transportsätt, där kan vi som er leverantör ansvara för helheten i denna typ av upplägg. Detta alternativ är mest intressant om man vill ha en lösning som är snabbare än sjöfrakt, och mer förmånligt än flygfrakt. Här är vårt mål att hitta en så hållbar och kostnadseffektiv transport som möjligt.

Temperaturkänsligt gods hanterar vi med transport i Reefer containrar, det kan vara livsmedel i alla dess former, som måste hålla en viss temperatur under hela transporten. Det samma gäller även mediciner med standarkod GDP, Good Distribution Practice, där man säkerställer att kvaliteten på läkemedel upprätthålls i hela distributionsnätet. Detta är viktigt så att inte läkemedlets egenskaper förändras.

Transporter i hela världen. Vi finns vid sin sida. Där du behöver. När du behöver. Vi möter dig med all vår kompetens och erfarenhet och ett världstäckande nät av utvalda agenter. 

 

 

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00