Detta är Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1983 har stöttat över 2,5 miljoner människor till ett bättre liv. Vi-skogen arbetar med trädplantering i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogning.

Vi-skogen utbildar i hållbart jordbruk, jämställdhet, och företagande. Trädplanteringen gör att böndernas grödor växer bättre, det ger skugga, binder fukt och näringsrikt kväve i marken och ger biologiskt mångfald.

Insatserna ger kvinnor och män som lever i fattigdom möjlighet att bättre klara av klimatkrisens effekter. Deras levnadsvillkor förbättras, och detta bidrar samtidigt till att klimatet förbättras.

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00