Outsourcing ger ökad konkurrenskraft och lägre kostnader

Infranordic är logistikspecialister. Vår kärnverksamhet är att hantera, styra och utveckla avancerade logistiknätverk och transporter. Genom att outsourca hela, eller delar av, era logistikfunktioner till oss kan ni fokusera på kärnverksamheten.

Vi säkerställer att er logistik alltid håller hög kvalitet och är anpassad till dagens och morgondagens utmaningar. I ett samarbete med oss ökar flexibiliteten och de fasta kostnaderna blir rörliga. Det ger en lägre totalkostnad. Ni betalar bara för de tjänster som behövs.

Genom vår breda och mångåriga expertis inom logistik och transporter får ni tillgång till kompetensförstärkning som förbättrar effektiviteten. Samtidigt spar ni tid när personalen slipper hålla sig uppdaterad inom området.

En kontakt med kontroll och överblick

I ett samarbete med oss har ni en kontakt som ser helheten. Vi koordinerar oberoende er logistik och transporter med de underleverantörer som är bäst för situationen. Oavsett om det är under egna leverantörsavtal eller med våra avtal sker allt med total transparens.

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00