Personlig service över alla gränser

Vill man erbjuda effektivaste transporter, högsta leveransprecision, omsorgsfullast  godshantering och snabbast  information måste man se varje kund som unik. Det gör vi.

Vi är ett mindre, fristående logistikföretag med ett världsomspännande nät av kvalificerade partners i alla logistikled. Våra kunder är både storföretag och mindre företag i alla branscher.

Genom vår oberoende ställning kan vi i alla delar fritt välja de lösningar som bäst tillgodoser varje kunds intressen.

Vi erbjuder totala logistikupplägg. Eller avgränsade specialisttjänster inom transport, spedition och lager.

Vad du än väljer möter vi dig och dina behov med ett personligt engagemang och en personlig service som du inte trodde fanns längre

Välkommen till vår värld!

 

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00