Frakt, Spedition, Shipping, Sjöfrakt, Flygfrakt, Transporter, Lager, EDI-integration, Tullager, Intrastat Infranordic

Personlig service
över alla gränser

Meny

Transporter för alla destinationer och alla typer av gods

Infranordic erbjuder totala logistikupplägg. Eller avgränsade specialisttjänster inom transport, spedition och lager. Vi är ett fristående logistikföretag med ett världsomspännande nät av  kvalificerade partners i alla logistikled. Våra kunder är både storföretag och mindre företag i alla branscher.

Vi tänker plantera 7 000 träd i östra Afrika

Tillsammans kan du och jag göra något viktigt för ett hållbart klimat. Till exempel att plantera tusentals träd.
Det gör Infranordic genom att stödja Vi-skogens arbete med trädplantering i östra Afrika.

Till och med september 2022 har Infranordic planterat 2426 träd. Vi kallar projektet I.N. Green trädplantering.

För oss är engagemanget i Vi-skogen viktigt. Ett konkret sätt att kompensera för våra koldioxidutsläpp. Det är också positivt att bidra till förbättrade levnadsvillkor för människor. Samtidigt som miljön och den biologiska mångfalden stärks.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1983 har stöttat över 2,5 miljoner människor till ett bättre liv. Vi-skogen arbetar med trädplantering i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogning.

Vi-skogen utbildar i hållbart jordbruk, jämställdhet, och företagande. Trädplanteringen gör att böndernas grödor växer bättre, det ger skugga, binder fukt och näringsrikt kväve i marken och ger biologiskt mångfald.

Insatserna ger kvinnor och män som lever i fattigdom möjlighet att bättre klara av klimatkrisens effekter. Deras levnadsvillkor förbättras, och detta bidrar samtidigt till att klimatet förbättras.

Läs mer >>

Ett starkt, personligt kundfokus

Infranordic erbjuder totala logistikupplägg eller avgränsade specialtjänster inom transport, spedition och lager.
Våra erfarna team hanterar frakter för alla typer av gods och till alla destinationer.

Tjänsterna inom import och export är anpassade efter dagens globaliserade och digitaliserade värld.
Vi är ett högmodernt logistikföretag med ett brett tjänsteutbud som innefattar komplicerade förtullningar, inrikestransporter, terminalhantering, lagring av gods, transporter inom EU, godsövervakning, exportanmälan och exportdokumentation.

Som specialister arbetar vi med livsmedel varje dag

Vårt livsmedelsteam är vana vid alla typer av gods och hanterar allt från kylt kött och fryst fisk till sammansatta produkter som konserver, såser och olika beredningar. 
   Vi följer kontinuerligt regelverket och ser hela tiden till att alla moment i transportflödet hanteras på rätt sätt.

I mer än 40 års tid har Infranordic arbetat med livsmedelslogistik. Specialistteamet har aktuell kunskap om det täta och komplicerade regelverk som omgärdar livsmedel. För dig betyder det att vi hela tiden har full koll och agerar direkt med licenser, tullklarering, veterinärkontroller och allt annat som krävs.
Läs mer om livsmedel

I.N.Sight ger visibilitet i logistikflödet

Med vår kundportal I.N.Sight har du alltid tillgång till all affärskritisk information i logistikflödet. Oavsett transportsätt. Och hela vägen från order till leverans.
I I.N.Sight kan du enkelt ta del av aktuell status på din sändning, container eller order genom att söka på t ex ditt ordernummer. Och vid eventuell försening så får du en notifiering som säkerställer att du kan agera i tid. Men det är inte allt.

Du kan även t ex integrera dina leverantörer, partners och kontor runt om i världen, så att alla kan ta del av och uppdatera information –  24/7. All sändningsinformation, relaterade fraktdokument och fakturor finns samlade på ett ställe. Och mycket mer. 

Låter det intressant? Kontakta Rebecca Brobäck, 031-333 27 86 om du vill veta mer.