Transporter för alla destinationer och alla typer av gods

Infranordic erbjuder totala logistikupplägg. Eller avgränsade specialisttjänster inom transport, spedition och lager. Vi är ett fristående logistikföretag med ett världsomspännande nät av kvalificerade partners i alla logistikled.

Våra kunder är både storföretag och mindre företag i alla branscher, med transporter i hela världen. Vi finns vid din sida. Där du behöver. När du behöver. Vi möter dig med all vår kompetens och erfarenhet och ett världstäckande nät av utvalda agenter. 

 

Helikoptertransport i samarbete med vår agent i Tyskland

Från vår agent i Tyskland fick vi det spännande uppdraget att lasta en helikopter från Umeå till Kanada.

Innan helikoptern kunde lastas i container, fick vi vänta på delar som behövde flygas in. Dessa delar skulle monteras på maskinen innan lastning kunde påbörjas.

Det var ett mycket bra samarbete mellan vår export- och importavdelning, samt vår agent i Tyskland.

Cross Trade – full kontroll över transportkedjan

Cross Trade möjliggör handel mellan två parter i olika länder utan att godset behöver passera genom den nationell svenska hemmamarknaden. Det fraktbetalande företaget finns i Sverige, men godset levereras direkt till ett annat mottagarland.


Cross Trade vänder sig till dig med behov av en transportlösning utanför Sveriges gränser och samtidigt vill ha full kontroll på transporten. Det öppnar upp för möjligheten att skicka ditt gods direkt från leverantör/fabrik till slutkund över hela världen.

Genom vårt nätverk kan vi på ett tryggt sätt hantera era bokningar för olika trader från tex Kina – Japan/USA/ Australien och såklart även från motsatt håll

Det krävs ett gott samarbete mellan speditören och de olika partnerna för att säkerställa smidig leverans och efterlevnad av lagar och regler för internationell handel.

På Infranordic vet vi exakt hur denna typ av transportlösning skall hanteras och vi arbetar idag med Cross Trade för ett flertal olika kunder.

Multimodala transporter

Detta begrepp innebär att man kombinerar olika transporter i ett och samma fraktuppdrag, så som båt, flyg, bil och tåg för att få en så effektiv transport som möjligt.


Det kan vara en stor fördel i dessa tider när det händer mycket i vår omvärld, och om man behöver planera om sina transporter

Ett intressant alternativ för transporter från ex. Kina kan vara att man bokar sjötransport från ex. Kina till Dubai, och från Jebel Ali i Dubai vidare med flyg till städer i Europa.

Kontakta oss så kan vi tillsammans ta fram den mest effektiva kombinationstransporten för er.

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00