Personlig service
över alla gränser

Meny

Integritetspolicy

Introduktion
GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).
Med anledning av detta vill vi informera om vilka personuppgifter rörande dig som vi behandlar.

Privatkunder och kontaktpersoner
Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som privatkund eller kontaktperson hos våra befintliga, tidigare eller potentiella leverantörer eller kunder ska känna dig trygg med att Infranordic Shipping & Forwarding AB som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Öppna pdf: Integritetspolicy-for-privatkunder-och-kontaktpersoner

Länkar & Dokument