Meny

Sjöfrakt

Vi har ett långt och nära samarbete med partners världen över. Våra samarbetspartners har alltid nära kontakt med våra kunders leverantörer. Det gör att vi på bästa sätt kan transportera gods oavsett destination.

Infranordic erbjuder transport av hela containers men även samlastning av lösgods för både import och export.

 • FCL, gods hel container
 • LCL, samlastning container
 • Globala kundprojekt
 • Dörr – Dörr
 • Tullhantering
 • Farligt gods
 • Projekt/specialtransporter
 • Cross trade
 • Bulk
 • Multimodala transporter Sea/Air
 • Buyers consolidation
 • Temperaturkänsligt kylt eller fryst gods

Flygfrakt till alla destinationer och för alla dimensioner

Infranordic har stor erfarenhet av flygtransporter för import och export till alla destinationer världen över. Oavsett vilka dimensioner ditt gods har hittar vi genom vårt stora nätverk rätt lösning för din frakt.

 • Dörr – Dörr
 • Expressgods
 • Överdimensionerat gods
 • Farligt gods
 • Cross trade
 • Projekt
 • Ship’s spares
 • Samlastningar
 • Multimodal transporter, Sea/Air
 • Temperaturkänsligt gods, t.ex kylt eller fryst

Tullhantering med kontroll och överblick

Som kund hos oss kan du vara säker på att tullfrågor är en integrerad del av de frakt- och logistiktjänster vi erbjuder. Du har alltid lätt att nå din egen specialist i teamet med dina frågor. Basen i tullteamets arbete är tulldeklarationer i handel med länder utanför EU.

Vi är vana vid, och hanterar dagligen, alla de frågeställningar som dyker upp i samband med tullfrågor kopplade till import och export. Det kan handla om import- och exportdeklarationer, transitering, tullager, veterinärgods, Intrastat, AEO, kvoter, licenser och passiv- eller aktiv förädling.

Med gedigen erfarenhet av tullfrågor tillför vi specialistkunskap. Till ditt förfogande har du alltid samma team som arbetar med dina uppdrag. En tätt sammansvetsad grupp som kan dina behov och önskemål.
Hos oss vet du alltid vem du talar med. En specialist som kan tull.

Din logistikpartner för tullfrågor
Ring 031 – 333 20 80 så berättar vi mer!

 

tull

Import

Några exempel på typer av deklarationer och förfaranden:

Transitering: Transitera gods innebär att man flyttar gods inom eller genom ett eller flera länder utan att betala importavgifter. Transitering används tex om godset inte ska införtullas vid ankomsten, eller vid gränspassagen.

Godkänd mottagare: Vi kan agera som ert ombud och hjälpa er att avsluta transiteringar som kommer till ert lager.

Olika typer av importdeklarationer:

Standardtulldeklaration (DNU och DNK): Godset anmäls till förtullning vid importtillfället och tull och ev. andra skatter betalas. Införselmoms redovisas  direkt till Skatteverket för företag som är momsregistrerade i Sverige. För privatpersoner och företag som inte är momsregistrerade i Sverige hanteras importmomsen på samma sätt som tull. Importdeklaration kan göras direkt vid gränsen eller från tullager eller tillfälligt lager.

Förenklad deklaration vid import (HNU och HNK): Vid importtillfället anmäls godset till förtullning, men inga avgifter betalas förrän den kompletterande importdeklarationen lämnas in.

Kompletterande deklaration (TNU): Efter att man gjort ett förenklat förfarande av importdeklaration ska en kompletterande deklaration lämnas till Tullverket och avgifter betalas. Införselmomsen hanteras på samma sätt som vid standarddeklaration.

Tillfällig införsel: När man gör en tillfällig införsel innebär det att man tillfälligt importerar godset för att senare återexportera det i oförändrat skick. Importören får visserligen deponera tull (och ev moms) när ansökan görs direkt i importdekarationen, men får helt, eller delvis tillbaka det när återexporten har redovisats till Tullverket. Tillfällig införsel används tex. vid utställningar eller för yrkesutrustning.

Aktiv förädling: Skall varorna bearbetas och därefter exporteras som en förädlad produkt, så kan man använda sig av förfarandet aktiv förädling. Det innebär att importören kan slippa betala importavgifter vid importtillfället, eller att tullbeloppet återbetalas vid återexport till land utanför EU.

Betalningsanstånd (kredit hos Tullverket): Har importören ingen egen kredit hos Tullverket kan Infranordics kredit som ombud användas. Vi agerar då som betalningsförmedlare gentemot Tullverket och importören betalar avgifterna till oss istället. Införselmomsen hanteras enligt normal förfarande ovan.

 

Export

Transitering: Vi utför alla typer av transiteringar, både på normalt gods och känsligt gods. Transitera gods innebär att man flyttar gods inom eller genom ett eller flera länder utan att betala importavgifter. Transitering används tex om godset skall exporteras från tullager eller tillfälligt lager, utan att importavgifter betalas i EU, eller om man vill förtulla godset på annan plats vid gräns.

Exportdeklaration: Exportdeklaration görs när EU gods skall skickas från EU till tredje land och för gods som återexporteras (tex efter upplägg på tullager, aktiv förädling eller tillfällig införsel)

Temporär export: Om man skall ställa ut på en mässa eller utföra arbete i annat land och behöver ta med yrkesutrustning gör man en temporär export vilket innebär att man anmäler gods till export och återimporterar det i oförändrat skick.

Passiv förädling: EU gods skickas från EU till tredje land och därefter ska det återimporteras efter att ha bearbetats.  När godset återimporteras, så betalar man tull endast på bearbetningskostnaden. En vanlig anledning att använda förfarandet är när en vara behöver skickas utanför EU för reparation.

Övrigt

Intrastat: Vi kan hjälpa till med intrastatredovisning om ert företag skall redovisa detta till SCB (Statistiska centralbyrån).

Tillvalstjänster

I.N.Sight – Kundportal 

För att på ett effektivt sätt kunna kontrollera och styra logistikflödet så krävs information. Med hjälp av I.N.Sight så har du alltid tillgång till all affärskritisk information i logistikflödet. Oavsett transportsätt. Och hela vägen från order till leverans.

I.N.Sight är en flexibel kundportal med stora möjligheter att anpassa efter ert behov av information kring sändningar, container eller order.

Du kan t ex enkelt ta del av aktuell status genom att söka på ditt egna referensnummer, och vid eventuell försening så kan du få en notifiering som säkerställer att du kan agera i tid. Du kan även bjuda in dina leverantörer, partners och kontor runt om i världen, så att alla kan interagera samt ta del av samma information – 24/7.

 • Kundanpassad layout
 • Visibilitet över status på sändningar
 • Flexibel sökfunktion med möjlighet att söka på egna referenser
 • Ladda sändningsrelaterade dokument
 • Se dina fakturor och få en överblick över betaldstatus
 • Automatiska email t ex vid förseningar
 • Export av data till Excel
 • Order Management och Container Management
 • Rapportering av statistik för uppföljning av KPI:er

 

Varuförsäkring

Som importör eller exportör skall man självfallet se till att godset är rätt försäkrat. Vem som står för transport- och varuförsäkring styrs av leveransvillkoren i Incoterms 2010.

Ingår det en försäkring i ditt leveransvillkor är det viktigt att kontrollera vilken typ av försäkring det är och hur omfattande den är. Anledningen är att många leverantörer väljer att ha en begränsad försäkring.

Om man som importör/exportör själv står för frakten kan du välja försäkringsavtal. Detta ger en större möjlighet till snabbare hantering och eventuell ersättning från försäkringsbolaget. Man har då själv kontakt med försäkringsbolaget och vi som ombud kan bistå med information.

Infranordics ansvar som transportör regleras av NSAB 2000 och ersättningen i detta regelverk är mycket begränsad. Vi samarbetar med IF i försäkringsfrågor.

Har du frågor så hör av dig. Vi hjälper dig gärna!

 

Lager/3PL och Terminaltjänster

Infranordic kan erbjuda terminalverksamhet i Göteborg för omlastning, pallning, stuffning, strippning och lagring. Vi har många samarbetspartners runt om i landet där vi smidigt kan nyttja samma lösningar.

Vi har många kunder inom livsmedelsbranschen. Det betyder att vi kan erbjuda bra lösningar anpassat för kylt och fryst gods i stora delar av Sverige.

 

EDI-integration

EDI-integration kan vara aktuellt för att effektivisera informationsflödet mellan er som kund och Infranordic och för att öka kvaliteten. Vi kan ta emot och skicka olika typer av filformat, beroende på vad som passar er som kund.

Vi erbjuder EDI av t ex:

 • Inköpsorder
 • Bokning
 • Sändningsstatus
 • Manifest
 • Faktura

 

Skräddarsydd rapportering

Som komplement till vår standardrapportering av sändningsstatistik så kan vi även ta fram rapporter som är skräddarsydda efter önskemål både avseende innehåll och layout.

Det kan vara rapporter för att följa upp nyckeltal såsom ledtidsprecision och emissioner eller anpassad sändnings- och finansiell statistik.

Konsultation

Affärslösningar och konsultationer för ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet

Behöver ni en nulägesanalys för att hitta förbättringsområden som ökar lönsamheten och effektiviteten? Önskar ni en utredning eller företagsanpassad utbildning inom tullförfaranden eller incoterms? Vill ni få hjälp med att ta fram en optimal helhetslösning för er logistik?
Vi erbjuder oberoende konsultationer inom logistik/transport, tull och projektledning.

Infranordic har gedigen kompetens och erfarenhet inom Supply Chain Management, logistikutvecklingsprojekt, tullutredningar, IT-lösningar och implementeringar. Vi tillför de resurser som behövs och gör ett grundligt arbete med nulägesanalys, lösningsdesign och implementering. Allt arbete genomförs enligt en standardiserad projektmodell för bästa resultat.

Vi kan göra en total översyn och helhetsupplägg för transporter, eller endast titta på en utvald del eller utmaning. Vår lösning baserar sig alltid på era individuella krav och förutsättningar.

Vi kan hjälpa er med följande förbättringsområden:

 • Optimerade flöden
 • Ökad kontroll samt visbilitet
 • Minskade kostnader
 • Minskad administration
 • Ökad ledtidsprecision
 • Smidig implementering av nya flöden/lösningar

Vår styrka är kundfokus och flexibilitet, och vår oberoende ställning på marknaden gör att vi kan basera en lösning på optimala leverantörer för just ditt behov.

Din logistikpartner för affärslösningar och konsultationer
Ring 031 – 333 20 80 så berättar vi mer!