Fei Brillantes
Infranordic Flygteam

Latitud: N 57° 41′ 34”
Longitud: E 11° 51′ 51”

Meny

Sjöfrakt

Vi har ett långt och nära samarbete med partners världen över. Våra samarbetspartners har alltid nära kontakt med våra kunders leverantörer. Det gör att vi på bästa sätt kan transportera gods oavsett destination.

Infranordic erbjuder transport av hela containers men även samlastning av lösgods för både import och export.

 • FCL, gods hel container
 • LCL, samlastning container
 • Globala kundprojekt
 • Dörr – Dörr
 • Tullhantering
 • Farligt gods
 • Projekt/specialtransporter
 • Cross trade
 • Bulk
 • Multimodala transporter Sea/Air
 • Buyers consolidation
 • Temperaturkänsligt kylt eller fryst gods

Flygfrakt till alla destinationer och för alla dimensioner

Infranordic har stor erfarenhet av flygtransporter för import och export till alla destinationer världen över. Oavsett vilka dimensioner ditt gods har hittar vi genom vårt stora nätverk rätt lösning för din frakt.

 • Dörr – Dörr
 • Expressgods
 • Överdimensionerat gods
 • Farligt gods
 • Cross trade
 • Projekt
 • Ship’s spares
 • Samlastningar
 • Multimodal transporter, Sea/Air
 • Temperaturkänsligt gods, t.ex kylt eller fryst

Tågfrakt från Kina

Behövs snabbare leveranser är tåg ofta ett bra alternativ till sjöfrakt. Tåg är även ett alternativ till flyg om man vill ha en mer hållbar och ekonomisk lösning. Infranordic erbjuder dörr till dörr transporter för både export och import.
 
Vi har veckovisa tågtransporter från Kina till fast pris med två avgångar per vecka från Chengdu till Warszawa och var fjortonde dag från Hefei till Helsingfors.
 
Infranordic har, som enda aktör i norden, transporter på rutten Hefei/Helsingfors.
Detta är en snabb rutt där en transport tar 19 dagar från ”ex door” i norra Kina till terminalen i Helsingfors. Och från terminalen är godset bara några dagar från önskad nordisk slutdestination. Vi kan också vid behov erbjuda FCA/Ex Works.
 
De vanligaste knutpunkterna för järnväg i Europa är Warszawa och Hamburg. Från dessa städer kombinerar vi sedan landtransporter till nordiskt lager eller dörr-dörr.

Tullhantering med kontroll och överblick

Som kund hos oss kan du vara säker på att tullfrågor är en integrerad del av de frakt- och logistiktjänster vi erbjuder. Du har alltid lätt att nå din egen specialist i teamet med dina frågor. Basen i tullteamets arbete är tulldeklarationer i handel med länder utanför EU.

Vi är vana vid, och hanterar dagligen, alla de frågeställningar som dyker upp i samband med tullfrågor kopplade till import och export. Det kan handla om import- och exportdeklarationer, transitering, tullager, veterinärgods, Intrastat, AEO, kvoter, licenser och passiv- eller aktiv förädling.

Med gedigen erfarenhet av tullfrågor tillför vi specialistkunskap. Till ditt förfogande har du alltid samma team som arbetar med dina uppdrag. En tätt sammansvetsad grupp som kan dina behov och önskemål.
Hos oss vet du alltid vem du talar med. En specialist som kan tull.

Din logistikpartner för tullfrågor
Ring 031 – 333 20 80 så berättar vi mer!

Broschyr-Tull (pdf)

 

tull

 

Import

Transitering: Transitera gods innebär att man flyttar gods inom eller genom ett eller flera länder utan att betala importavgifter. Transitering används om godset inte ska införtullas vid ankomsten. 

Godkänd mottagare: Vi kan agera som ert ombud och hjälpa er att avsluta transiteringar som kommer till ert lager.

Olika typer av importdeklarationer:

Normalt förfarande: Godset anmäls till förtullning vid importtillfället och tull och ev. andra skatter betalas. Införselmoms redovisas från 1/1 2015 direkt till Skatteverket för företag som är momsregistrerade i Sverige. För privatpersoner och företag som inte är momsregistrerade i Sverige hanteras importmomsen på samma sätt som tidigare. Importdeklaration kan göras direkt vid gränsen eller från tullager. 

Förenklat förfarande: Vid importtillfället anmäls godset till förtullning, men inga avgifter betalas förrän den kompletterande importdeklarationen lämnas in. 

Kompletterande: Efter att man gjort ett förenklat förfarande av importdeklaration ska en kompletterande deklaration lämnas till Tullverket och avgifter betalas. Införselmomsen hanteras på samma sätt som vid normalt förfarande.

Temporär import: När man gör en temporär import innebär det att man tillfälligt importerar godset för att senare återexportera det i oförändrat skick. Importören kan då bli befriad från att betala importavgifterna eller delvis befriad. Temporär import används tex vid utställningar eller för yrkesutrustning.

Aktiv förädling: Om varorna ska bearbetas och därefter exporteras som en förädlad produkt kan man göra en importdeklaration – aktiv förädling. Det innebär att importören kan slippa betala importavgifter vid importtillfället eller att tullbeloppet återbetalas vid återexport till land utanför EU.

Tullkredit: Har importören ingen egen tullkredit hos Tullverket kan Infranordics tullkredit som ombud användas. Vi agerar då som betalningsförmedlare gentemot Tullverket och importören betalar avgifterna till oss istället. Införselmomsen hanteras enligt normal förfarande ovan.

 

Export

Transitering: Vi utför alla typer av transiteringar, både på normalt gods och känsligt gods. Transitera gods innebär att man flyttar gods inom eller genom ett eller flera länder utan att betala importavgifter. Transitering används om godset skall skickas från tullager.

Exportdeklaration: Exportdeklaration görs när EU gods skall skickas från EU till tredje land och för oförtullat gods som går till tredje land och som ligger på tullager eller kvalitetssäkrat lager. 

Temporär export: Om man skall ställa ut på en mässa eller utföra arbete i annat land och behöver ta med yrkesutrustning gör man en temporär export vilket innebär att man anmäler gods till export och återimporterar det i oförändrat skick.

Passiv förädling: EU gods skickas från EU till tredje land och därefter ska det återimporteras efter att ha bearbetats. Man anmäler då godset till export och betalar inga importavgifter eller lägre avgifter vid återimporten.

 

TVINN – enkel och smidig tullhantering med Norge

Vi kan erbjuda dig en helhetslösning för all tullhantering med Norge. 
Förutom att göra exportdeklarationer från Sverige och importdeklarationer till Sverige kan vi även hjälpa er med förtullningar in i Norge samt utförslar ut ur Norge.

Fördelen är att ni kan anlita ett ombud istället för två när ni importerar eller exporterar till och från Norge. Det blir enklare och smidigare för alla! 

 

Övrigt

Tullager: Gods som ligger i tullager ligger oförändrat på lager och anmäls till ett godkänt tullförfarande först vid uttagningstillfället. Det finns olika typer av tullager.

Intrastat: Vi kan hjälpa till med intrastatredovisning om ert företag skall redovisa detta till SCB (Statistiska centralbyrån).

Tillvalstjänster

I.N.Sight – Kundportal 

För att på ett effektivt sätt kunna kontrollera och styra logistikflödet så krävs information. Med hjälp av I.N.Sight så har du alltid tillgång till all affärskritisk information i logistikflödet. Oavsett transportsätt. Och hela vägen från order till leverans.

I.N.Sight är en flexibel kundportal med stora möjligheter att anpassa efter ert behov av information kring sändningar, container eller order.

Du kan t ex enkelt ta del av aktuell status genom att söka på ditt egna referensnummer, och vid eventuell försening så kan du få en notifiering som säkerställer att du kan agera i tid. Du kan även bjuda in dina leverantörer, partners och kontor runt om i världen, så att alla kan interagera samt ta del av samma information – 24/7.

 • Kundanpassad layout
 • Visibilitet över status på sändningar
 • Flexibel sökfunktion med möjlighet att söka på egna referenser
 • Ladda sändningsrelaterade dokument
 • Se dina fakturor och få en överblick över betaldstatus
 • Automatiska email t ex vid förseningar
 • Export av data till Excel
 • Order Management och Container Management
 • Rapportering av statistik för uppföljning av KPI:er

 

Varuförsäkring

Som importör eller exportör skall man självfallet se till att godset är rätt försäkrat. Vem som står för transport- och varuförsäkring styrs av leveransvillkoren i Incoterms 2010.

Ingår det en försäkring i ditt leveransvillkor är det viktigt att kontrollera vilken typ av försäkring det är och hur omfattande den är. Anledningen är att många leverantörer väljer att ha en begränsad försäkring.

Om man som importör/exportör själv står för frakten kan du välja försäkringsavtal. Detta ger en större möjlighet till snabbare hantering och eventuell ersättning från försäkringsbolaget. Man har då själv kontakt med försäkringsbolaget och vi som ombud kan bistå med information.

Infranordics ansvar som transportör regleras av NSAB 2000 och ersättningen i detta regelverk är mycket begränsad. Vi samarbetar med IF i försäkringsfrågor.

Har du frågor så hör av dig. Vi hjälper dig gärna!

 

Lager/3PL och Terminaltjänster

Infranordic kan erbjuda terminalverksamhet i Göteborg för omlastning, pallning, stuffning, strippning och lagring. Vi har många samarbetspartners runt om i landet där vi smidigt kan nyttja samma lösningar.

Vi har många kunder inom livsmedelsbranschen. Det betyder att vi kan erbjuda bra lösningar anpassat för kylt och fryst gods i stora delar av Sverige.

 

EDI-integration

EDI-integration kan vara aktuellt för att effektivisera informationsflödet mellan er som kund och Infranordic och för att öka kvaliteten. Vi kan ta emot och skicka olika typer av filformat, beroende på vad som passar er som kund.

Vi erbjuder EDI av t ex:

 • Inköpsorder
 • Bokning
 • Sändningsstatus
 • Manifest
 • Faktura

 

Skräddarsydd rapportering

Som komplement till vår standardrapportering av sändningsstatistik så kan vi även ta fram rapporter som är skräddarsydda efter önskemål både avseende innehåll och layout.

Det kan vara rapporter för att följa upp nyckeltal såsom ledtidsprecision och emissioner eller anpassad sändnings- och finansiell statistik.

Konsultation

Affärslösningar och konsultationer för ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet

Behöver ni en nulägesanalys för att hitta förbättringsområden som ökar lönsamheten och effektiviteten? Önskar ni en utredning eller företagsanpassad utbildning inom tullförfaranden eller incoterms? Vill ni få hjälp med att ta fram en optimal helhetslösning för er logistik?
Vi erbjuder oberoende konsultationer inom logistik/transport, tull och projektledning.

Infranordic har gedigen kompetens och erfarenhet inom Supply Chain Management, logistikutvecklingsprojekt, tullutredningar, IT-lösningar och implementeringar. Vi tillför de resurser som behövs och gör ett grundligt arbete med nulägesanalys, lösningsdesign och implementering. Allt arbete genomförs enligt en standardiserad projektmodell för bästa resultat.

Vi kan göra en total översyn och helhetsupplägg för transporter, eller endast titta på en utvald del eller utmaning. Vår lösning baserar sig alltid på era individuella krav och förutsättningar.

Vi kan hjälpa er med följande förbättringsområden:

 • Optimerade flöden
 • Ökad kontroll samt visbilitet
 • Minskade kostnader
 • Minskad administration
 • Ökad ledtidsprecision
 • Smidig implementering av nya flöden/lösningar

Vår styrka är kundfokus och flexibilitet, och vår oberoende ställning på marknaden gör att vi kan basera en lösning på optimala leverantörer för just ditt behov.

Din logistikpartner för affärslösningar och konsultationer
Ring 031 – 333 20 80 så berättar vi mer!