Cross Trade – full kontroll över transportkedjan


Cross Trade vänder sig till dig med behov av en transportlösning utanför Sveriges gränser och samtidigt vill ha full kontroll på transporten. Det öppnar upp för möjligheten att skicka ditt gods direkt från leverantör/fabrik till slutkund över hela världen.

Genom vårt nätverk kan vi på ett tryggt sätt hantera era bokningar för olika trader från tex Kina – Japan/USA/ Australien och såklart även från motsatt håll

Det krävs ett gott samarbete mellan speditören och de olika partnerna för att säkerställa smidig leverans och efterlevnad av lagar och regler för internationell handel.

På Infranordic vet vi exakt hur denna typ av transportlösning skall hanteras och vi arbetar idag med Cross Trade för ett flertal olika kunder.

Infranordic Shipping & Forwarding AB

Klippan 1A
Box 12073
SE-402 41 Gothenburg, Sweden 

Besök/Visit: Klippan 1A, 414 51  Göteborg
Öppet/Open 08:00-17:00, 15/5-15/9 08:00-16:00