Meny

Personlig service över alla gränser

Vill man erbjuda effektivaste transporter, högsta leveransprecision, omsorgsfullast  godshantering och snabbast  information måste man se varje kund som unik. Det gör vi.

Vi är ett mindre, fristående logistikföretag med ett världsomspännande nät av  kvalificerade partners i alla logistikled.
Våra kunder är både storföretag och mindre företag i alla branscher.

Genom vår oberoende ställning kan vi i alla delar fritt välja de lösningar som bäst  tillgodoser varje kunds intressen.

Vi erbjuder totala logistikupplägg. Eller avgränsade specialisttjänster inom transport, spedition och lager.

Vad du än väljer möter vi dig och dina behov med ett personligt engagemang och en personlig service som du inte trodde fanns längre

Välkommen till vår värld!

”Med vårt sätt att jobba skapar vi hela tiden ökad effektivitet och lönsamhet för våra kunder.”

Infranordic startades det händelserika året 1968. Idag är vi ett högmodernt logistikföretag anpassat efter dagens globaliserade och digitaliserade värld. Genom åren har vi ändrat på i stor sett allt. Allt utom en sak: Grundaren Yngve Carlssons ursprungliga syn på hur vi ger bäst värde åt våra kunder.

Nu som då ger vi våra kunder tillgång till logistiska tjänster i toppklass med bästa tänkbara kostnadseffektivitet. Nu som då skapar vi med vårt specialistkunnande och internationella samarbetsnät kundanpassade lösningar för alla destinationer och alla typer av gods. Nu som då är vi ett familjeägt företag. Betydligt större, men med samma personliga närhet till våra kunder och samma personliga engagemang.

Med vårt sätt att jobba skapar vi hela tiden ökad effektivitet och lönsamhet för våra kunder.

 

Hör av dig, så berättar jag vad vi kan göra för just dig.

Henrik Carlsson
VD

Verksamhetspolicy

Infranordic har en övergripande målsättning att erbjuda sina kunder effektiva transportlösningar med hänsyn både till miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet.

Genom att föreslå nya transportlösningar för våra kunder, strävar vi efter att minska miljöpåverkan, höja kvaliteten, förbättra arbetsmiljön och förebygga risker från de tjänster vi erbjuder.

Vi fokuserar vårt arbete inom fyra områden med avseende på våra fyra kärnvärden
(miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet). Dessa är:

• Transporttjänster – Åkerier, rederier, flygbolag, speditörer
• Lagring – Terminalverksamhet
• Logistik – Systemutveckling för effektivare transportlösningar
• Tull
• Konsultationer

Vi jobbar med ständiga förbättringar och förebyggande arbete för att undvika negativa effekter från samtliga områden.

Vi följer de lagar och andra krav som ställs på oss.

Vi har en dialog med våra kunder och med andra intressenter för att visa på de förbättringar som vi uppnår och för att ta emot synpunkter som kan leda till framsteg i det fortsatta samarbetet.

Vi utbildar vår personal för att driva verksamheten framåt och stärka engagemanget och medvetenheten inom företagets olika delar.

Arbetet inom våra kärnvärden är strategiskt viktigt och en förutsättning för vår långsiktiga konkurrenskraft.

Göteborg i februari 2020

_____________________________
Henrik Carlsson, VD
Infranordic Shipping and Forwarding AB

ISO-certifiering 2023

Infranordic är sedan många år, ISO-certifierade inom miljö- och kvalitet (14001:2015 & 9001:2015). ISO-revision har även 2023 slutförts med gott resultat!

”Vi är stolta över att 2023 ha avklarat revisionen helt utan avvikelser.

Det tyder på att vi har ett väl fungerande ledningssystem som är noga integrerat i verksamheten, något som våra kunder säkerligen märker av i samarbetet med oss.”

 

Rebecca Brobäck, vvd och Miljö- & Kvalitetssamordnare